Qt Creator 4.6.2

Qt Creator 4.6.2

Nokia Corporation – 65,9MB – Shareware –
Qt Creator is a cross-platform IDE (integrated development environment) tailored to the needs of Qt developers.
It is part of the Qt Project [qt-project.org] .

Tổng quan

Qt Creator là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Nokia Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Qt Creator là 4.6.2 , phát hành vào ngày 12/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/11/2008.

Qt Creator đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 65,9MB.

Qt Creator Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Qt Creator!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Qt Creator cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Nokia Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản